aves iş güvenliği

 İş sağlığı ve güvenliği (İSG), işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İSG, çalışanların ruh ve beden bütünlüklerini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, verimliliği ve üretimi artırmak, işyerinde ve çevresindeki çevreyi korumak ve işyerinde huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak gibi önemli hedeflere sahiptir.

İSG'nin Kapsamı

İSG, işyerinde çalışan tüm kişileri kapsar. İşveren, çalışanlar, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işçi temsilcileri ve diğer tüm işyerinde bulunan kişiler, ISG'nin uygulanmasında sorumludur.

İSG, işyerinin fiziksel koşullarını, çalışanların kişisel koruyucu donanımlarını, iş ekipmanlarını, çalışma ortamındaki kimyasal ve fiziksel riskleri, iş organizasyonunu ve işyerindeki diğer tüm faktörleri kapsar.

İSG'nin Amaçları

İSG'nin temel amacı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Bu doğrultuda ISG'nin amaçları şunlardır:

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek
 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak
 • İş verimliliğini ve üretimi artırmak
 • İşyerinde ve çevresindeki çevreyi korumak
 • İşyerinde huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak

İSG'nin Önemi

İSG, çalışanların ve işyerinin sağlığı ve güvenliği için çok önemlidir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, hem çalışanlar hem de işyerleri için ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.

İSG'nin iyi uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu da, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumanın yanı sıra, iş verimliliğini ve üretimi artırmaya, işyerinde ve çevresindeki çevreyi korumaya ve işyerinde huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olur.

İSG'nin Önlenmesi

İSG'nin temel amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemektir. ISG'nin önlenmesinde aşağıdaki faktörler önemlidir:

 • İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması
 • Risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemlerin alınması
 • Çalışanların ISG konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
 • İşyerinde ISG kültürünün oluşturulması

İSG'nin Geliştirilmesi

İSG, sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Bu nedenle, ISG'nin sürekli olarak geliştirilmesi önemlidir. ISG'nin geliştirilmesinde aşağıdaki faktörler önemlidir:

 • Mevzuatın takip edilmesi ve uygulanması
 • ISG alanındaki yeniliklerin takip edilmesi ve uygulanması
 • ISG alanındaki çalışanlara destek verilmesi

İSG'nin Önemi

İSG, çalışanların ve işyerinin sağlığı ve güvenliği için çok önemlidir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, hem çalışanlar hem de işyerleri için ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.

İSG'nin iyi uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu da, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumanın yanı sıra, iş verimliliğini ve üretimi artırmaya, işyerinde ve çevresindeki çevreyi korumaya ve işyerinde huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olur.